Od 22 lutego zmiany w zakresie umów terminowych

Od 22 lutego 2016 r. wejdą w życie znaczące zmiany w Kodeksie pracy  (Dz. U. poz. 1220).

Zmiany dotyczą zasad zatrudniania na umowy terminowe. Zawrzeć będzie można z danym pracownikiem maksymalnie 3 umowy na czas określony. Kolejna umowa będzie już umową zawartą na czas nieokreślony.
Istotne znaczenie ma fakt, iż łączna ilość miesięcy wszystkich umów z danym pracownikiem nie może przekroczyć  33 miesięcy.
Po tym czasie umowa również będzie traktowana jako zawarta na czas nieokreślony

Znikną umowy na czas wykonania określonej pracy oraz odrębny rodzaj umów służących zapewnieniu zastępstwa nieobecnego pracownika.
Dojdą dodatkowe obowiązki pracodawcy wobec PIP.
Zmienią się zasady wypowiadania umów terminowych.

Potwierdzona jakość