Pierwsza pomoc przedlekarska

18 stycznia 2009 weszła w życie nowelizacja Ustawy Kodeks Pracy. Zgodnie z dodanym artykułem 2091 każdy pracodawca (zatrudniający co najmniej 1 pracownika) jest zobowiązany do wyznaczenia pracownika do udzielania pierwszej pomocy medycznej.

Wyznaczony pracownik musi posiadać odpowiednie przeszkolenie, które musi być odnawiane co 2 lata. Wynika z wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji z 2010 roku.

Potwierdzona jakość