Zmiany od stycznia 2018 r. Szkolenie dla klietów biura!!!

JPK - VAT
Od 1 stycznia 2018 r. doszczelnienie systemu w podatku VAT.
Jesteśmy przygotowani na obsługę podatników pod kątem JPK-VAT.


Od stycznia 2018r. składki ZUS obowiązkowo wpłacać należy na nowe rachunki  (jedna składka na jedno, indywidualne konto). Podatniku, czy dostałeś już swój indywidualny numer konta?

Od 2018 r. zmiany w płatnościach za faktury.
Podatniku możesz otrzymać zapłatę za swoja fakturę w wartościach podzielonych! O podzielności wpłaty decyduje płacący.


W dniu 28.12.2017 r. odbędzie się wewnętrzne szkolenie dla klientów biura zarówno z obowiązków wynikających z JPK jak również ze zmian w kasach fiskalnych, ZUS oraz split payment.
Serdecznie zapraszamy!

Potwierdzona jakość