Nie jesteśmy gigantem na rynku

- dlatego staramy się bardziej.

Czym się zajmujemy?

Zajmujemy się obsługą księgową i podatkową małych i średnich podmiotów.

Naszym głównym celem jest współpraca z przedsiębiorcą. Doradzamy, analizujemy, liczymy. Pomożemy przedsiębiorcy na każdym etapie  funkcjonowania, począwszy od założenia jego działalności w CEIDG, KRS, ZUS i US, poprzez wyliczanie podatków, aż po sporządzenie PIT-u rocznego, bilansu i sprawozdań finansowych. W imieniu przedsiębiorcy przygotujemy sprawozdania do GUS.

Pomożemy przy pisaniu biznes planów, wniosków do PFRON, wniosków o dofinansowanie.

Dlaczego my?

Naszym klientom zapewniamy profesjonalną i rzetelną obsługę, pełną poufność i bezpieczeństwo powierzonych danych i dokumentów.

Kładziemy nacisk na obowiązek właściwego zabezpieczenia przetwarzanych przez nas danych zgodnie z regulacjami ustawy o ochronie danych osobowych.

 Pracujemy na nowoczesnym, licencjonowanym oprogramowaniu. Księgowość prowadzimy na najlepszych systemach księgowych, które są na bieżąco aktualizowane. 

 Preferujemy korzystanie z e-Administracji.


Kim jesteśmy?

Jesteśmy na rynku od 2011 roku, ale z księgowością i podatkami mamy do czynienia od 15 lat. Od początku współpracujemy z jedną ze szczecińskich kancelarii podatkowych oraz z  kancelarią prawniczą.

Biuro posiada licencję Ministra Finansów Nr 8959 / 2005, a prowadzona działalność objęta jest ubezpieczeniem OC.

Posiadamy wykształcenie wyższe potwierdzone dyplomami Uniwersytetu Szczecińskiego, Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego i Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.

Nasza oferta

Nasza oferta skierowana jest do małych i średnich podmiotów rozliczających się na zasadach ryczałtu, podatkowej książki przychodów i rozchodów oraz ksiąg handlowych.

Obsługujemy firmy w zakresie kadr, płac, rozliczeń z ZUS oraz PFRON, GUS, PUP.

Korzyści współpracy

Korzyści to przede wszystkim czas, który można poświęcić na prowadzenie biznesu i rozwijanie własnej firmy.


Wiedza

Staramy się, by nasze usługi spełniały najwyższe oczekiwania klientów, dlatego odbywamy niezbędne szkolenia, które zagwarantują nam wiedzę, by optymalnie zadbać o sprawy podatkowo-księgowe.

Posiadamy  :

1. Tytuł "Głównego Księgowego" potwierdzony Certyfikatem uzyskanym na podstawie egzaminu zawodowego zdanego przed Komisją Egzaminacyjną wg wymagań IFAC.

2. Certyfikat Księgowy nr 8959/2005 wydany przez Ministra Finansów.

3. szkolenie wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (ustawa z dnia 25 czerwca 2009 r., Dz. U. nr 166, poz. 1317);

4. szkolenie wynikające z ustawy o ochronnie danych osobowych (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Dz.U. 2014 r. poz. 1182)

5. szkolenie BHP  wynikające z Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27  lipca 2004 (Dz. U. z dnia 18 sierpnia 2004 r.)

6. szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.


Potwierdzona jakość